Gradsko groblje Visoko

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Lejla Čolaković
-18.10.2023.
IME I PREZIME
Ivica Dado Baković
1939.-5.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.