Gradsko groblje Sutina

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Vinko Puljić
1953.-12.2.2024.
IME I PREZIME
Bosiljka Šišljagić
1933.-12.2.2024.
IME I PREZIME
Slavenko Beganović
1947.-6.2.2024.
IME I PREZIME
Adisa Medan
1967.-29.1.2024.
IME I PREZIME
Ranko Gabrić
1939.-24.1.2024.
IME I PREZIME
Zoran Dragičević
1956.-26.1.2024.
IME I PREZIME
Maida Balić
1951.-20.1.2024.
IME I PREZIME
Momčilo Ilić
1939.-21.1.2024.
IME I PREZIME
Dragica Čampara
1954.-12.1.2024.
IME I PREZIME
Ahmet – Dolaf Sakoč
-11.1.2024.
IME I PREZIME
Zijad Žmiro
1939.-7.1.2024.
IME I PREZIME
Antun Topčić
1933.-4.1.2024.
IME I PREZIME
Željko Brčić
1961.-22.12.2023.
IME I PREZIME
Salko Kolukčija
1929.-21.12.2023.
IME I PREZIME
Branislav Kačevanda
1956.-18.12.2023.
IME I PREZIME
Taksa Prolić
1941.-11.12.2023.
IME I PREZIME
Jasmina Rajković
1954.-4.12.2023.
IME I PREZIME
Ana Marija Mulović
1936.-17.11.2023.
IME I PREZIME
Spasoje Dursun
1936.-15.11.2023.
IME I PREZIME
Marija Vučina
1944.-14.11.2023.
IME I PREZIME
Maida Bubaš
1952.-11.11.2023.
IME I PREZIME
Anka Lazetić
1934.-12.11.2023.
IME I PREZIME
Nedžad Hasanbegović
1948.-10.11.2023.
IME I PREZIME
Nada Čehić
1952.-1.11.2023.
IME I PREZIME
SMAILA MIČIJEVIĆ
-31.10.2023.
IME I PREZIME
Ankica Udiljak
1950.-29.10.2023.
IME I PREZIME
Miroslav Filipović
1954.-23.10.2023.
IME I PREZIME
Zoran Bušić
1951.-20.10.2023.
IME I PREZIME
Emir Spahić
30.10.1952.-12.10.2023.
IME I PREZIME
Amela Rebac
1961.-15.10.2023.
IME I PREZIME
Sabrina Maričić
1967.-3.10.2023.
IME I PREZIME
Nedžad Idrizović
1949.-4.10.2023.
IME I PREZIME
Hana Dvizac
1933.-20.9.2023.
IME I PREZIME
Sandra Cvitanović
1968.-24.9.2023.
IME I PREZIME
Zdenko Bubaš
1947.-20.9.2023.
IME I PREZIME
Iva Ivanka Čerkić
1950.-17.9.2023.
IME I PREZIME
Stojanka Vučković
1948.-1.9.2023.
IME I PREZIME
Vesna Mrgan – Karanović
1953.-20.8.2023.
IME I PREZIME
Draga Marković
1943.-14.8.2023.
IME I PREZIME
Valerija Purić
1927.-28.7.2023.
IME I PREZIME
Anela Golemac
1968.-30.7.2023.
IME I PREZIME
Alija Zaklan
1930.-17.7.2023.
IME I PREZIME
EMIL EMRIĆ
1932.-8.7.2023.
IME I PREZIME
Amir Čerkez
1964.-27.6.2023.
IME I PREZIME
Tea Humačkić
1973.-19.6.2023.
IME I PREZIME
Franjo Barić
1934.-18.6.2023.
IME I PREZIME
Milorad Lozo
1935.-8.6.2023.
IME I PREZIME
Darko Blažević
1957.-8.5.2023.
IME I PREZIME
Nelica Grbović
1963.-29.5.2023.
IME I PREZIME
Nenad Kalezić
1942.-13.5.2023.
IME I PREZIME
Anel Kevelj
1983.-9.5.2023.
IME I PREZIME
Žarko Ivković
1952.-5.5.2023.
IME I PREZIME
Janja Petković
1947.-1.5.2023.
IME I PREZIME
Nijaz Kahrimanović
1941.-14.4.2023.
IME I PREZIME
Dajana Raše
2005.-13.4.2023.
IME I PREZIME
Ševko Ombašić
1931.-19.3.2023.
IME I PREZIME
Cilika Botić
1928.-16.3.2023.
IME I PREZIME
Ziad Điđa Puzić
1946.-5.3.2023.
IME I PREZIME
Ivanita – Ita Đulep
1964.-3.3.2023.
IME I PREZIME
Azemina Radić
1940.-13.2.2023.
IME I PREZIME
Ismet Popovac
1949.-14.2.2023.
IME I PREZIME
Jasmin Đelilović
1982.-10.2.2023.
IME I PREZIME
ADILA MAKSUMIĆ
1939.-7.2.2023.
IME I PREZIME
Jelisava Bucek
1945.-6.2.2023.
IME I PREZIME
Veronika Rajković
1958.-6.2.2023.
IME I PREZIME
Sretenka Karić
1955.-19.1.2023.
IME I PREZIME
Mirsad Žmiro
1940.-8.1.2023.
IME I PREZIME
Željko Alerić
1957.-2023.
IME I PREZIME
Petar Capuder
1939.-3.1.2023.
IME I PREZIME
Salem Dandić
1934.-13.12.2022.
IME I PREZIME
Muhamed Hadžiomerović
1946.-14.12.2022.
IME I PREZIME
Prim.dr. Munevera Nera Šabanagić
1940.-2.12.2022.
IME I PREZIME
Imšir Bjelović
1947.-28.11.2022.
IME I PREZIME
Marko Perić
1950.-20.11.2022.
IME I PREZIME
Nada Matović
1930.-13.11.2022.
IME I PREZIME
Ivica Džeba
1957.-11.11.2022.
IME I PREZIME
Damir Hodžić
1953.-18.9.2022.
IME I PREZIME
Elvira Zukanović
1947.-19.9.2022.
IME I PREZIME
Janja Bodlović
1941.-21.9.2022.
IME I PREZIME
Nedžib Dizdar
1933.-22.9.2022.
IME I PREZIME
Julijana Dedić
1960.-23.9.2022.
IME I PREZIME
Gornelija Hadrović
1959.-2.10.2022.
IME I PREZIME
Zijad Pašić
1939.-8.10.2022.
IME I PREZIME
Muzafer Miro Kulukčija
1943.-8.10.2022.
IME I PREZIME
Malka Seka Bošnjić
1933.-13.10.2022.
IME I PREZIME
Milan Žerajić
1935.-16.10.2022.
IME I PREZIME
Rusmir Puce
1972.-17.10.2022.
IME I PREZIME
Mersija Fejić ARPADŽIĆ
1920.-28.10.2022.
IME I PREZIME
Nijaz Hadžiabdić
1952.-29.10.2022.
IME I PREZIME
Olivera Vujadinović
1934.-1.11.2022.

©2022. All Rights Reserved.