Gradsko groblje Stadion

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
HASAN DIZDAREVIĆ
-24.11.2023.
IME I PREZIME
MIRSAD MURATBEGOVIĆ
-23.10.2023.
IME I PREZIME
Nazifa Cica Bajramović
-1.9.2023.
IME I PREZIME
MUHIBA BALIĆ,
1937.-12.8.2023.
IME I PREZIME
VAHIDIN MUSEMIĆ
1947.-30.6.2023.
IME I PREZIME
ALIJA ŠAČIĆ
1940.-10.5.2023.
IME I PREZIME
RAZIJA KOSOVAC
1930.-17.4.2023.
IME I PREZIME
hadži RAZIJA HAFIZBEGOVIĆ
1932.-10.3.2023.
IME I PREZIME
Amila Hadžiselimović
1945.-18.2.2023.
IME I PREZIME
HATIDŽA IHTIJAREVIĆ
1940.-26.1.2023.
IME I PREZIME
Emira Mutevelić
1930.-19.1.2023.
IME I PREZIME
FAHRA ŠABANOVIĆ
1928.-30.12.2022.
IME I PREZIME
MULA ČELEBIĆ
1928.-9.10.2022.
IME I PREZIME
ELVIR PANJETA
1985.-31.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.