Gradsko groblje Pirovac

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Radislav Gulam
1967.-14.1.2023.
IME I PREZIME
Zvonimir Vukman
22.3.1939.-7.12.2022.
IME I PREZIME
MARIJA ŠINKIĆ
6.8.1945.-4.11.2022.

©2022. All Rights Reserved.