Dugandžića groblje

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Ruža Soče
1928.-26.7.2023.
IME I PREZIME
Tomislav Milićević
1964.-16.5.2023.
IME I PREZIME
Ivan Dugandžić
1960.-13.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.