Božića groblje u Blizancima

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Katarina-Kata Doko
2018.-28.1.2024.
IME I PREZIME
Ivica Ljolje
1949.-3.1.2024.
IME I PREZIME
Nikola Beus
1946.-5.9.2023.
IME I PREZIME
Iva Kordić
1932.-31.8.2023.
IME I PREZIME
Mato Azinović
1936.-21.6.2023.
IME I PREZIME
Iva Jerković
1924.-22.1.2023.
IME I PREZIME
Josip Jozo Gakić
1968.-16.1.2023.
IME I PREZIME
Dragica Vidić
1939.-15.12.2022.
IME I PREZIME
Ljubica Beuz
1940.-23.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.