Aladinsko groblje

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Janja Marijanović
1938.-24.9.2022.

©2022. All Rights Reserved.